2. poglavje TCP/IP   44.150.72.1                      


 

Gor
3. poglavje

1986 - 14 let prihoda PR na Slovenska tla

 

Prvo poglavje se je končalo pri opisu prvih testiranj povezave 23 cm  PSK postaj s hitrostjo prenosa 1,2288 MBPS. Napol zgrajene so bile tudi dve 13 cm PSK postaje, ki sta bili s svojo dražjo in kvalitetnejšo konstrukcijo v primerjavi s 23 cm PSK postajo,  namenjeni za prenosni link med vozlišči MBNODE, MBR in KUM in v končni fazi še z Mursko Soboto.

Ker smo v posodabljanju PR omrežja zaostajali za zahodnim delom Slovenije, smo se potrudili nadoknaditi zamujeno. Tako so se s »filmsko naglico« zvrstili naslednji dogodki in akcije, ki so omogočili neprekinjeno povezavo PR vozlišč od Nove Gorice do Maribora z megabitno hitrostjo:

 

  • Leto 1997 Februar

Na MBR (pohorsko vozlišče) smo  vgradili prvo SCC – DMA kartico in povišali clock vozliščnemu računalniku. Zmontirali smo 23 cm PSK postajo in provizorično anteno in s tem aktivirali 7. kanal na frekvenci 1298,700 MHz, PSK modulacija in hitrost 1,2288 MBPS.

Ta kanal je namenjen uporabnikom, hkrati pa je v tem času služil kot začasna povezava z MBNODE (vozlišče v mestu na strehi študentovskega doma), dokler nismo kasneje zgradili 13 cm PSK povezave. Seveda je bilo za to povezavo predhodno potrebno enak poseg napraviti na MBNODE.

 

  • Leto 1997 Marec

Upravni odbor radiokluba Maribor je odobril denarno sredstva za posodobitev PR omrežja. Kasneje je v isti namen prispeval še radioklub Železničar. Tako smo lahko takoj nabavili preostali manjkajoči material in dokončali gradnjo obeh 13 cm PSK postaj, anten, antenskih delilnikov, žarilca za parabolo in  kompletirali kaoks kable s priključki in antenskih delilnikov.

 

  • Leto 1997 April

Medradioklubska akcija montiranja 30 m dolgih 7/8 cole debelih kablov s priključki na RTV stolpu na Pohorju. Kabli so bili namenjeni za napajanje novih 13 in 23 cm anten. V mrzlem in s snegom naletavajočem vremenu se je 8 radioamaterjev iz radioklubov Maribor,  Železničar in Starše pogumno spopadlo z visoko in nevarno železno konstrukcijo in opravilo težko nalogo. 

 

  • Leto 1997 Konec Aprila

Na Pohorju samo dali v pogon prvo, pravkar dokončano postajo na 2312,1 MHz. Lahko bi rekli, da je to prva zgrajena kompletna radioamaterska postaja na tako visokem frekvenčnem področju v Mariboru, če ne upoštevamo 13 cm sprejemnega dela na ATV repetitorju na Pohorju. Tako smo izpolnili zadano si nalogo, realizirali še načrtovani 8.kanal S55YMB in prvič povezali Kum s Pohorjem na tako visoki frekvenci in z megabitno hitrostjo. Dokončno zmontirana in priključena na nov 7/8 cole kabel 23 cm SBFA antena za megabitni 7.  uporabniški kanal.

 

  • Leto 1997 Maj

Zopet akcija višinskih akrobatov-radioamaterjev na RTV stolpu na Pohorju. Na 2-meterski paraboli, ki je do sedaj služila za povezavo Pohorje – Kum  na 23 cm,  smo kar na višini 35 m nad zemljo zamenjali pravkar izdelani žarilec in jo usposobili za frekvenco 2312,1 MHz. Že pri usmerjanju parabole proti Kumu smo opazili veliko smernost antene. Pri zasuku parabole za samo nekaj stopinj, je sprejemni signal s Kuma popolnoma izginil. Ko nam je uspelo parabolo pravilno nastaviti po obeh ravninah, nas je še zazveselil sicer na tihem pričakovani rezultat meritve rezerve signala. Namerili smo 26 dB, kar se lepo sliši tudi za profesionalne linke.   

Ta rezultat je kasneje zaradi vgraditve dvovejnega delilnika in dodatne antene padel na 22 dB, kar pa je še vedno odlično. Pri tem je treba upoštevati, da je med Kumom in Pohorjem 60 km, da je v paraboli dejanska izžarevana moč samo 100 mW in da se uporablja v te namene zelo efektivna PSK modulacija.

 

  • Leto 1997 Junij

Izdelali smo dvovejni mikrovalovni delilnik in ga namestili na kabel pri paraboli. Tako smo lahko dodatno priključili še eno manjšo 13 cm SBFA anteno in jo usmerili proti severovzhodu. S tem je na vozlišču s pozivnim znakom S55YMB bilo vse pripravljeno, da se preko njega tudi mariborsko mestno in murskosoboško vozlišče z BBS-oma poveže na 13 cm z megabitno hitrostjo  z ostalim delom slovenske PR mreže vse do zahodne državne meje.

 

  • Leto 1997 Konec Junija in do konca leta 

Na MBNODE smo postavili 13 cm PSK postajo z anteno in jo povezali s Pohorjem. Odstranjena jezasebna 23 cm PSK postaja, saj je bila tam samo zaradi začasne zveze do Pohorja.

V poznejših treh mesecih smo še na RTV stolpu na Pohorju do kraja primerno uredili ves PR antenski sistem, da lastnik stolpa RTV Slovenija ne bi imel pripomb na naše antenske naprave. Te morajo biti na taki višini nameščene po predpisih, ki zagotavljajo mehansko varnost pri ekstremnih obremenitvah in tudi tudi varnost pred strele. 

Tako se nam pohorsko PR vozlišče S55YMB predstavi, če mu pošljemo ukaz I (info):

 

 ***   Podatki za SuperVozelj MBR:S55YMB - Pohorje 1056 m ASL - JN76TM   ***

 ===========================================================================

 = Kanal   Hitrost     Modulacija    Frekvenca   ANTENA       Zveza z:    =

 = Channel Bitrate     Modulation      MHz     pol./azimut    Link to:    =

 ===========================================================================

   1     38400 bps      Man./WBFM    1258,55    H/SW+NE      YKU,YMA,YMS

   2*

   3     19200 bps      Man./WBFM     434,25    H/NE       uporabniki,S50TCP

   4*

   5     38400 bps      Man./WBFM     437,70    H/NE          uporabniki

   6      1200 bps      AFSK/NBFM     144,55    V/krozna      uporabniki

   7    1M2288 bps      PSK          1298,70    V/NE          uporabniki

   8    1M2288 bps      PSK          2312,10    H/SW+NE      S55YKU, S55YMA

 ===========================================================================

 [*] nepovezan

 SuperVozelj HW: CPU 68010-12MHz, 576 kB SRAM, 3*SCC 8530,DMA/SCC, RTC 4990

 SuperVozelj SW: S53MV & S52D SuperVozelj V79a

 ---------------------------------------------------------------------------

 Antene po kanalih:1 - SBFA, 2x8       3 - 8 el. Yagi      5 - 8 el. Yagi

 .                 6 - vertikalka      7 - SBFA            8 - parabola,SBFA

 .

 Sysop: S51UL, S51NO

 MBR:S55YMB>

Še nekaj statistike, ki jo vozliščni računalnik na  S55YMB hrani za uporabnike:

Vozliščni računalnik dela neprekinjeno brez reseta že 117 dni !

Zapomil si je zadnjih 576 različnih pozivnih znakov, ki so se ga poslužili.

V 117 dnevih je računalnik zabeležil 243.200 vstopov postaj in naprej je posredoval zvezo

v 262.705 primerih, torej nekaterim večkrat zaporedoma.

Če je vsaka postaja, ki je vstopila na vozlišče S55YMB prenesla 10 kB podatkov, je to že 2,5 GB prenešenih podatkov v 117 dnevih.   

Omenil bi še eno značilnost gradnje PR omrežja pri nas: v nobeni drugi sedanji radioamaterski dejavnosti ni toliko samogradenj. SAMI SMO ZGRADILI  vozliščne računalnike, vse radijske postaje od 70 cm področja navzgor, MODEM-e, SCC-DMA komunikacijske kartice, antene,  antenske delilce, žarilce za parabolo, usmernike in sami zvarili nosilne antenske konstrukcije. Osvojiti smo morali znanje od računalnikov do SMD mikrovalovnih elementov. Pri nas krivooki proizvajalci radiomaterske industrijske krame niso veliko zaslužili. In ni slučajno, da imamo najhitrejše PR delujoče omrežje na svetu, saj večina  komponent za  tako omrežje zaenkrat ne moreš kupiti v nobeni radioamaterski trgovini po svetu, radioamaterjev samograditeljev pa je  drugod po svetu še manj kot pri nas.    

Tako smo radiomaterji Maribora končali zahteven  projekt posodabljanja PR mreže od Kuma do Maribora.   V tem primeru se potrjuje že večkrat izrečen in za PR prirejen pregovor, da je PR omrežje v določenem delu Slovenije takšno, kakršnega si zaslužijo tamkajšnji radioamaterji; bolj so pridni in sposobni, boljše omrežje si lahko zgradijo, saj v tem slučaju ZRS nima in noče imeti večje vloge. 

Omenil bi tudi, da bi brez denarnih prispevkov obeh radioklubov težje dokončali posodobitev PR  omrežja na našem področju. Bi pa se ta vkljub temu zgodilo malo kasneje, saj ima interesna PR grupa na mariborskem področju nekaj sposobnih, zagnanih in organizacijsko iznajdljivih članov, ki so že do sedaj tako z delom kot z materialnim prispevkom ogromno pripomogli k izgradnji PR omrežja. Je pa prav, da za gradnjo PR omrežja prispeva tudi širša radiomaterska skupnost našega območja, saj je PR omrežje vsem radioamaterjem na razpolago in ga tudi vedno več PR postaj  uporablja

Tudi glede na to, kako dobro dela PR posodobljeno omrežje na našem območju tudi v najhujših zimskih razmerah po enem letu obratovanja, smo lahko prepričani, da ni bil denarni prispevek radiokluba vstran vržen denar. Dobro delujoče PR omrežje dokazuje, da imamo tudi na mariborskem območju radioamaterje, ki gredo s časom in saj na PR področju ne zaostajamo za  ostalimi deli Slovenije. 

Iz zgoraj omenjenih dejstev bi se upal dati tudi oceno koliko je kdo do sedaj v 11 letih prispeval k izgradnji PR omrežja na našem področju. Po moji približni oceni je ZRS pripevala okoli 25%, radioklub Maribor 30 %, radioklub Železničar 3% , ostalih 42 % pa zagnani posamezniki. Ker nam še idej o zboljševanju omrežja ni zmanjkalo, bi bilo v redu, da pri naslednjih projektih pritegnemo k sodelovanju ali sofinanciranju še več radioklubov našega območja.  

 
Stevilo obiskov nase strani:                                                                                                                                                                                     
Zadnja sprememba: 28 avg 2000 21:02:51.
Ostale informacije o skupini na dxx@homemade.net !
Pohvale in pritozbe o straneh na naslov goldy@homemade.net !