3. poglavje TCP/IP   44.150.72.1                      


 

Gor

31.07.1999 Zamenjan SV z novim.Nova CPU kartica s CPU 68020(clock 16MHz) 
in DMA/SCC (clock 13.7/10 MHz).Dodanih se 512kB RAMa. Nalozen SW SV79d+. 
*********************** 73 de S51NO, S51UL ***************************** 

17.06.2000 Zamenjan SV z novim, CPU 68360. Premescen bbs S50MBR iz 
MBNODE na MBR zaradi sanacije bloka, kjer se nahaja MBNODE. 
*********************73 de S51NO, S57BZK, S51UL ************************ 
MBR:S55YMB> 

 

V pripravi je poglavje za leto 1998/1999/2000 !

             

 
Stevilo obiskov nase strani:                                                                                                                                                                                     
Zadnja sprememba: 28 avg 2000 21:02:52.
Ostale informacije o skupini na dxx@homemade.net !
Pohvale in pritozbe o straneh na naslov goldy@homemade.net !